• n

  みんなさん - [皆さん]
  みんな - [皆]
  みなさま - [皆様]
  ひとびと - [人々] - [NHÂN]
  Bạn nghĩ thế nào về việc bị một số người gọi là một nhà bình luận xã hội.: 一部の人々から、社会派コラムニストと称されていることについてどう思われますか。
  Những con người tài năng nhất: 最高に才能の優れた人々
  ひとびと - [人人] - [NHÂN NHÂN]
  ばんじん - [万人] - [VẠN NHÂN]
  にんにん - [人々] - [NHÂN]
  Người quản lý rạp chiếu phim đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ phía những người đã xem bộ phim đó.: 映画館の経営者の元に、その映画を見た人々からの苦情が殺到した。
  Nhân được điện thoại di động từ những người bị vùi trong đống gạnh vụn.: 瓦礫に埋もれている人々からの携帯電話を受ける
  にんにん - [人人] - [NHÂN NHÂN]
  かいしゅう - [会衆] - [HỘI CHÚNG]
  linh mục và mọi người: 牧師と会衆
  おくちょう - [億兆]
  Đã có hàng triệu người chết vì căn bệnh đó: その病気で億兆の人が亡くなった

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X