• n

    いこん - [遺恨]
    có mối di hận (hận thù xâu xa): 遺恨がある

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X