• exp

    にくしん - [肉親]
    Có thể dễ dàng nhận ra mối quan hệ máu mủ sau một thời gian dài mất tích: 長い間行方不明になっている肉親を簡単に見分ける

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X