• n

  ルアー
  プレイ
  くいもの - [食い物] - [THỰC VẬT]
  えさ - [餌]
  nhử mồi (ai đó): (人)を餌で釣る
  cá con dùng làm mồi để câu cá: 魚の餌となる小さな魚
  móc mồi lên lưỡi câu : 釣り針に餌をつける
  つける - [点ける]

  Kỹ thuật

  プライマ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X