• n

  マウス
  くち - [口]
  dính cái gì vào phía trên mồm (miệng) của ai: 口(の中)の上側に粘りつく
  mồm móm, toàn lợi: 歯のないくち

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X