• adj

  りこう - [利口]
  Anh ta mồm mép thì đúng hơn là khôn ngoan.: 彼は賢明というよりは利口だ
  くちがうまい - [口がうまい]
  kẻ khéo mồm (mồm mép): 口がうまいやつ
  くちさき - [口先]
  những lời hứa của anh ta chỉ là mồm mép thôi: あいつの約束は口先だけ
  mồm mép giỏi: 口先がうまい

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X