• n

  まいねん - [毎年]
  まいとし - [毎年]
  ねんねん - [年々] - [NIÊN]
  dân số tăng mỗi năm: 人口が年々増える
  としごとに - [年毎に] - [NIÊN MỖI]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X