• n

  まいにち - [毎日]
  ひび - [日日] - [NHẬT NHẬT]
  くるひもくるひも - [来る日も来る日も] - [LAI NHẬT LAI NHẬT]
  làm việc chăm chỉ mỗi ngày (hàng ngày): 来る日も来る日も私は懸命に働いた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X