• n

  ひとあし - [一足]
  tôi xin đi trước bạn một bước: 一足お先に失礼します。
  Thăm dò trước một bước: 自分の歩いてきた所を一足ごとに探る
  いっぽ - [一歩]
  Tiến xa hơn được một bước.: 一歩先へ進む
  Tiến từng bước một.: 一歩一歩進む
  Anh ta kiên quyết không nhượng bộ dù chỉ một bước về điểm đó.: 彼はその点に関しては一歩も譲ろうとしなかった。

  Tin học

  シングルステップ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X