• exp

    こんぽんてき - [根本的]
    Cậu đã sai lầm một cách căn bản.: 君は根本的に間違っている。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X