• exp

    ないみつに - [内密に] - [NỘI MẬT]
    Giữ kín việc đó là một điều rất quan trọng: そのことを内密にしておくことが重要である

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X