• exp

    ひしひし - [犇犇]
    cảm thấy có trách nhiệm một cách rõ ràng trong giờ phút trọng đại.: この重大な時期に責任をひしひしと感じる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X