• n, adj, exp

  いちじてき - [一時的]
  lệnh tạm giữ: 一時的(緊急)差し止め命令
  buộc phải ngừng việc dù chỉ là công việc tạm thời: 一時的とはいえ仕事を中断せざるをえなくなる
  khác thường tạm thời: 一時的な異常
  ảnh hưởng tạm thời: 一時的な影響

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X