• exp

    むやみに - [無闇に]
    tôi không bao giờ hứa hẹn với ai một cách thiếu suy nghĩ: 私は無闇にひとと約束はしない

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X