• exp

    ちゃくちゃく - [着々]
    Khoa học vũ trụ đang tiến bộ một cách vững chắc.: 宇宙科学は着々と進歩している。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X