• adv

  いったん - [一旦]
  Một khi tôi đã quyết định thì sẽ làm xem nó đến đâu.: 私は一旦決めたらどこまでもやる。
  いちど - [一度] - [NHẤT ĐỘ]
  Một khi mà bạn đã hình thành một thói quen xấu thì khó mà sửa được.: 一度悪い癖がつくとなかなか直らないものだ。
  いちおう - [一応]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X