• n, exp

  クラック
  sử dụng loại ma tuý gây nghiện mạnh: クラックの常用
  hút loại ma tuý gây nghiện mạnh: クラックを吸飲する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X