• n, exp

  カヤック
  Tôi chơi rất nhiều môn thể thao như chơi bơi thuyền lá tre, bắn cung và trượt tuyết: 私はカヤック、アーチェリー、スキーなどいろいろな[さまざまな]スポーツをする
  Thuyền gỗ (xuồng lá tre) rất chắc chắn nhưng nó cũng có thể bị lật nhào: カヤックはしっかり安定しているがひっくり返る可能性もある
  Đi bằng thuyền lá tre: カヤックで行

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X