• exp

  れんしょう - [連勝]
  Chấm dứt kỷ lục chuỗi thắng trận... gần đây: _試合近くの連勝記録をストップさせる
  3 trận thắng liên tiếp mang tính lịch sử: 歴史的な三連勝

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X