• n

  はんぶん - [半分] - [BÁN PHÂN]
  はんすう - [半数]
  はん - [半]
  ハーフ
  なかば - [半ば]
  những người tập trung ở đây một nửa là nữ: 集まったのは半ば女性だった
  ちゅうぶん - [中分] - [TRUNG PHÂN]
  ごぶ - [五分]
  cơ hội cứu vãn là một nửa (năm mươi năm mươi): 助かる見込みは五分五分

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X