• adj

  ほやほや
  フレッシュ
  しんせん - [新鮮]
  あらた - [新た]
  Trong xã hội này chắc chắn có những nơi nuôi dưỡng và phát triển những ý tưởng mới: この社会には、新たなアイデアが生まれ育つ余地があるはずだ。
  Bạn cần phải có những ý tưởng mới ngay cả trong việc điều hành công việc kinh doanh đã được xây dựng chắc chắn.: すでに確立されたビジネスの運営にも、新たなアイデアは必要
  あたらしい - [新しい]
  Loại hàng bắt mắt trong mùa hè năm nay là loại CD-ROM mới nhưng nó lại là vật chướng mắt đối với công ty cạnh tranh.: 今年の夏の目玉商品は新しいCD-ROMだが、ライバル会社にとっては目障りな存在である。
  mặc dù hệ điều hành mới bán rất chạy nhưng hệ điều hành cũ vẫn đang được sử dụng rộng dãi: 新し
  しん - [新]
  phát minh mới: 新発明
  ネオ
  ひがあさい - [日が浅い]
  tôi mới làm công ty này được một thời gian: この会社で働き始めてからまだ日が浅い

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X