• n, exp

  さいせんたん - [最先端]
  Cô gái ấy luôn chạy theo những mốt mới nhất.: あの子は流行の最先端を行っている。
  さいしん - [最新]
  Đây là mẫu mốt mới nhất.: これは最新の流行だ。
  Cô ấy lái một chiếc BMW đời mới nhất.: 彼女は最新型のBMWに乗っていた。
  ナウ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X