• n

  かいてん - [開店]
  mở cửa hàng: レストランの開店
  mở cửa hàng cả ngày chủ nhật: 日曜開店
  かいてん - [開店する]
  Bà ấy đã mở một thẩm mỹ viện.: 彼女は美容院を開店した。
  Siêu thị đó mở cửa hàng từ 10 giờ đến 7 giờ tối.: そのスーパーは10時から7時まで開店している。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X