• n, exp

  けいはつ - [啓発]
  Mở mang tri thức cho những người quản lý: 管理者啓発
  Tự mình bồi dưỡng mở mang tri thức: 自己啓発
  Anh ấy nỗ lực cho sự mở mang tri thức của các phương tiện truyền thông và nhân dân: 彼は、メディアや国民の啓発に努めている
  かいか - [開化] - [KHAI HÓA]
  mở mang trí thức: 開化する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X