• n

  ゆし - [油脂]
  mỡ đông đặc: 固まった油脂
  しぼう - [脂肪]
  あぶら - [油]
  あぶら - [脂] - [CHI]
  Miếng thịt này quá mỡ: この肉は脂が多過ぎる。

  Kỹ thuật

  グリース
  グリースガン
  タロウ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X