• n, exp

  いぞんど - [依存度]
  mức độ phụ thuộc vào khoa học công nghệ: 科学技術への依存(度)
  mức độ phụ thuộc vào dầu lửa Trung Đông: 石油の中東依存(度)
  mức độ phụ thuộc cao: ~の依存度が高い
  mức độ phụ thuộc vào công trái cao: 国債への依存度が高い
  tăng mức độ phụ thuộc đối với: ~に対する依存度の高まり

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X