• n

  ていぎいき - [定義域] - [ĐỊNH NGHĨA VỰC]
  miền xác định duy nhất: 単一定義域
  miền xác định kế cận: 隣接定義域

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X