• n, exp

    クレーター
    bề mặt giống như miệng núi lửa trên mặt trăng: 月のクレーターのような表面

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X