• n

  あらまし
  trình bày những nét chính của kế hoạch: 計画のあらましを述べる
  nêu lên những nét chính của chiến lược: 戦略のあらましを描く
  nêu lên nét chính của~ : (~の)あらましを述べる
  あらすじ - [粗筋]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X