• n

  ゆらい - [由来]
  ゆいしょ - [由緒]
  もんばつ - [門閥]
  どうぞく - [同族]
  しゅるい - [種類]
  しゅぞく - [種族]
  けつえん - [血縁]
  Mối quan hệ về nòi giống: 血縁(関係)
  Gia đình cùng dòng máu: 血縁家族
  Nhận trứng từ người không có quan hệ về nòi giống: 血縁関係のない人から卵子の提供を受ける
  Coi trọng mối quan hệ nòi giống: 血縁関係を重視する
  Yêu và ghét là mối quan hệ giống nòi (huyết thống): 愛情と憎しみは、血縁関係
  かけい - [家系]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X