• exp

    いいあらわす - [言い表す]
    khó nói điều đó ra thành lời: それを言葉で言い表すのは難しい。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X