• n

  いいまわし - [言い回し]
  cách nói vong vo trong tiếng Nhật mà ai đó biết: (人)が知っている日本語の言い回し
  cách nói vòng vo khéo léo, thông minh (nói kém) : うまい(へたな)言い回し

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X