• adj

  ひそう - [皮相]
  ý kiến nông cạn: 皮相な見解
  けいはく - [軽薄]
  おっちょこちょい
  あさはか - [浅はか]
  sự nông cạn trong suy nghĩ của người Nhật: 日本人の考えの浅はかさ
  suy nghĩ nông cạn: 浅はかなこと
  người nông cạn, không biết đến cả những kiến thức thông thường nhất: 常識のない浅はかな人
  những suy nghĩ nông cạn dựa trên...: ~に基づく浅はかな意見
  あさい - [浅い]
  lý luận nông cạn: 底の浅い(議論などが)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X