• adj

  けいはく - [軽薄]
  người đàn ông nông nổi: ~ な男
  あさはか - [浅はか]
  những suy nghĩ nông cạn (nông nổi) dựa trên... : ~に基づく浅はかな意見
  sự nông nổi trong suy nghĩ của người Nhật: 日本人の考えの浅はかさ
  suy nghĩ nông nổi: 浅はかなこと

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X