• n, exp

  きゅうかざん - [休火山]
  Ngọn núi lửa nằm im (không hoạt động) khoảng hai năm rồi mới phun: その火山は、噴火するまでの2年間休火山だった
  Họ sống gần vùng núi lửa không hoạt động. : 彼らは休火山に近く住んでいる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X