• num

  ご - [五]
  Chúng tôi đã nhận được thông báo về phương pháp vận chuyển. Theo yêu cầu của các ngài, chúng tôi sẽ phân chia hàng hóa mà các ngài đã đặt hàng vào năm hộp nhỏ rồi gửi cho các ngài: 配送方法に関するメッセージ、確かにいただきました。ご要望どおり、お客様のご注文になりました商品は小さい箱五つに分割してお送りします
  Chọn một
  とし - [年]
  ねんかん - [年間]
  Hiện nay, chi phí đi du học tại một trường đại học ở Mỹ bao gồm cả chi phí sinh hoạt là khoảng 30 000đô/năm.: 最近はアメリカの大学に進学すると、生活費も含めて年間3万ドルぐらいかかることもある
  Công ty này sản xuất khoảng 20 bộ phim mỗi năm.: その会社は、映画を年間20本ほど出している。
  ねんごう - [年号]
  ねんど - [年度]
  Kiểm tra hàng năm về tiến bộ học thuật trong ~: ~における学術的な進捗に関する年度ごとの見直し
  Lựa chọn sách giáo khoa dùng trong trường học từ năm ~: _年度から学校で使われる教科書を採択する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X