• n

  がくねん - [学年]
  bọn trẻ đó tất cả đều học năm thứ 2: その子どもたちはみんな第2学年だった
  ngày đầu năm học: 学年の初めの日

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X