• n

  パワー
  せいりょく - [精力]
  カロリー
  Có bao nhiêu lượng calo trong này?: これは何カロリーあるの?
  Tôi sử dụng loại đường nhân tạo (hóa học) bởi vì loại đường này chứa một lượng calo rất cao: 砂糖はカロリーが高いので、人工甘味料を使っている
  エネルギー
  cấu trúc năng lượng: エネルギー・インフラ
  quang phổ năng lượng: エネルギー・スペクトル
  cân bằng năng lượng: エネルギー・バランス
  vị trí năng lượng: エネルギー・ポジション
  được sử dụng như một nguồn năng lượng: エネルギー(源)として使われる
  エネルギー
  エネ
  hệ thống năng lượng: エネルギー・システム
  hệ thống thông tin năng lượng: エネルギー・コミュニケーション・システム
  tia X-quang năng lượng cao: 高エネルギーX線
  エナジー
  ủng hộ năng lượng: エナジーサポート
  năng lượng nguyên tử: 原子核エネルギー(エナジー)
  năng lượng hạt nhân: 核エネルギー
  năng lượng đàn hồi: 弾性エネルギー

  Kỹ thuật

  エネルギ
  エネルギー
  パワー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X