• n

  かりずまい - [仮住居] - [GIẢ TRÚ CƯ]
  Sau khi cưới anh ấy mượn nhà của anh trai để cư trú tạm thời: 彼は結婚した後に兄の家を借りて、仮住まいにする
  かりずまい - [仮住まい] - [GIẢ TRÚ]
  Trú ngụ tạm thời (ở tạm): 仮住まいをする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X