• n

  ほんせき - [本籍]
  nơi cư trú của tôi là Ushigome Tokyo: 僕の本籍は東京牛込にある
  きょじゅうち - [居住地]
  nơi cư trú (nơi sinh sống) bị cách ly: 居住地が隔離される
  vùng đó là nơi sinh sống (nơi cư trú) của người di cư: あの地域は移民の居住地だ
  quy định nơi cư trú (nơi sinh sống) theo luật pháp: 法律上の居住地を定める
  nơi cư trú (nơi sinh sống) của người da đen: 黒人居住地域

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X