• exp

  スカッシュ
  しる - [汁]
  かじゅう - [果汁]
  táo có nhiều nước: 果汁の多いリンゴ
  vắt nước cam: オレンジから果汁を絞る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X