• n, exp

  かいはつとじょうこく - [開発途上国]
  các nước đang phát triển đang phải đối mặt với những khoản nợ lớn: 巨額の債務を抱えた開発途上国
  hàng hóa rẻ được sản xuất từ những nước đang phát triển: 開発途上国からの安い製品
  nhập khẩu hàng hóa từ các nước đang phát triển: 開発途上国からの輸入品
  các nước tiến tiến (nước phát triển) và các
  とじょうこく - [途上国]
  mở rộng nguồn viện trợ kinh tế cho những nước đang phát triển: ほかの途上国にまで経済援助を広げる
  bảo tồn và phát huy văn hóa ở những nước đang phát triển: 途上国における文化の維持・振興を図る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X