• n

  にごりみず - [濁り水] - [TRỌC THỦY]
  Từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa mai, nước bẩn sẽ chảy .: 明日の夜12時から昼の12時まで濁り水が出ます。
  げすい - [下水]
  Gas phát sinh từ nước bẩn (nước thải): 下水から発生するガス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X