• n

  こうすい - [硬水] - [NGẠNH THỦY]
  Nước cứng tạm thời: 一時硬水
  Làm mềm nước cứng: 硬水を軟水にする
  Thuốc làm cho nước cứng mềm đi: 硬水軟化剤
  Nước cứng mãi mãi (lâu dài, vĩnh cửu): 永久硬水

  Kỹ thuật

  ハードウォータ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X