• n

  ふくりゅうすい - [伏流水] - [PHỤC LƯU THỦY]
  ちかすい - [地下水]
  すいちゅう - [水中]
  げすい - [下水]
  Gas phát sinh từ nước ngầm: 下水から発生するガス
  Cải thiện dòng chảy của nước ngầm: 下水の通りを良くする
  Hệ thống nước ngầm vệ sinh: 衛生下水システム
  Công trình nước ngầm xử lý bằng sinh vật: 生物学的下水プラント

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X