• n

  プレイ
  ひがいしゃ - [被害者]
  そうなんしゃ - [遭難者]
  ぎせいしゃ - [犠牲者]
  làm những điều có thể vì những nạn nhân vô tội: 罪のない犠牲者(たち)のためにできることをする
  hầu hết nạn nhân đều là trẻ em (người bị thương, người chết): 犠牲者(被害者・死亡者)のほとんどが子どもだった
  nhận được báo cáo từ các nạn nhân: 犠牲者からの報告を受ける
  kiểm tra xem còn có nạn nhân nào khác ở biển hay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X