• v

  こめる - [込める]
  Khẩu súng này vẫn chưa được nạp đạn.: この銃にはまだ弾が込めてない。
  おさまる - [納まる]
  おさまる - [収まる]

  Kỹ thuật

  IN

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X