• v, exp

    につめる - [煮詰める]
    nấu bong bóng cá thành cao: 魚の浮袋を煮詰めてにかわを作る

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X