• n

  クック
  phương thức nấu ăn: クック方式
  nhà bếp (nơi nấu ăn: クックハウス
  クッキング
  ý tưởng về phương pháp nấu ăn: クッキング・アイデア
  nồi nấu ăn: クッキングケトル
  dùng để nấu ăn: クッキング用の
  しょくじ - [食事する]
  ちょうり - [料理する]
  りょうり - [料理する]
  りょうりをつくる - [料理を作る]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X