• v

  りかい - [理解する]
  つかみとる - [つかみ取る]
  おさえる - [押さえる]
  Chúng tôi hiện đang nắm được chứng cứ về những việc anh ta đã làm.: 我々は彼がやったという証拠を押さえている。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X